นาฬิกาแบบมี BLUETOOTH

ข้อมูลสนับสนุน

 

การขอข้อมูลสนับสนุน

ใช้ขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างเพื่อขอข้อมูลสนับสนุนสำหรับนาฬิกาและโทรศัพท์ของคุณ!

ขั้นตอนที่ 1

เลือก
รุ่นนาฬิกา

ขั้นตอนที่ 2

เลือก
รุ่นโทรศัพท์

G-SHOCK

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรุ่นนาฬิกา

ดูรุ่นนาฬิกาได้จากที่ใด

ดูที่ฝาหลังของนาฬิกาเพื่อดูชื่อรุ่นนาฬิกา

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรุ่นโทรศัพท์

ด้านบนสุดของเพจ

  • ขั้นตอนที่ 1

    เลือกนาฬิกาของคุณ

  • ขั้นตอนที่ 2

    เลือกโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบว่าได้เลือกรุ่นนาฬิกาและโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
หากเลือกรุ่นผิดจะทำให้ได้รับข้อมูลสนับสนุนที่ผิดพลาดด้วย